Doprava zdarma po České republice při nákupu nad 1500 Kč.

Novinky

Coquette aesthetic by Baruxx Sales Lover

Feed Báry Lukášové alias Baruxx Sales Lover je plný růžových mašliček a nás to hrozně baví! Tento trend má název Coquette aesthetic. Více vám o něm ale řekne sama Baru v článku níže.

 

Pokud často nebo minimálně sem tam pravidelně scrollujete na Instagarmu, TikToku a nebo Pinterestu, rozhodně vás neminul poměrně nový trend s názvem Coquette aesthetic nebo také Bow aesthetic, který často poznáte hlavně a především podle mašlí. Momentálně se s coquette roztrhl pytel, nejen na sociálních sítích, ale i na světových módních přehlídkách, v obchodech s oblečením či home decorem.

Než vám řeknu podstatu celého tohoto trendu, ráda bych zmínila, že Coquette vznikl již v Covidu v roce 2020 na síti Tumblr a v roce 2022 poprvé udeřil na TikToku. Velká inspirace ale sahá až do dávné historie a zejména do Japonska, kde prvotní inspirace přichází z japonských lolita fashion a také čerpá hodně z balletcore či od samotných princezen.

Po přečtení prvních řádků vám tedy musí být jasné, že se jedná o velmi romantický styl, který podtrhuje především půvab a ženskost.

1

Tady se opravdu ve fantazii meze nekladou, mašle nebo mašličky lze použít jako doplněk do vlasů, na oblečení, boty, kabelky, sluchátka a dokonce i skleničky nebo záložky do knížky. Tento trend se také vtiskl do světa šperků nebo keramiky.

Mašle byla přitom v minulosti používána také jako symbol osvobození a politického boje. Na první pohled půvabný detail má znázorňovat rovněž emancipaci a ženskou sofistikovanost. Kromě mašlí se objevuje také hodně krajka, korzetové vázání, odhalená ramena, propínací svetry, krátké šaty a také se díky coquette vrací do hry opět balerínky. Nejčastější barvou je světle růžová, bílá nebo červená.

 2

Zaznamenali jste tento nový trend? 

Je podle vás HOT or NOT? 

 

V mém případě rozhodně HOT!

 

So romanticize your life GIRLS!

 

Vaše Baruxx


Sledujte Báru na Instagramu  pro více módní inspirace.

Akce 3+1

PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE „3 + 1 zdarma”

 

Článek 1. 

 1. Společnost Lucie Michálková, IČO: 06090168, se sídlem Malý dvůr 635, Praha 6, 164 00, Praha 6 („Společnost“), pořádá prodejní akci s názvem „3 + 1 zdarma“ („Akce“).
 2. Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) Akce. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

Článek 2.

 1. Akce se uskuteční v období od 6.12.2023 do 31.1.2023 na e-shopu www.loveandstorydesign.cz s tím, že nabídka vztahující se k Akci je platná jen ve stanoveném období.

Článek 3.

 1. Účastníkem Akce může být fyzická i právnická osoba, která je konečným zákazníkem a která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Zákazník“). Akce není určena osobám, které zboží zařazené do Akce kupují za účelem dalšího prodeje.
 2. Do Akce budou zařazeni pouze ti Zákazníci, kteří splní všechny stanovené podmínky Akce. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek jednotlivými Zákazníky a Zákazníky nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy z Akce vyloučit.

Článek 4.

 1. Zákazník se do Akce zapojí tak, že v době a místě konání Akce dle článku 2 Pravidel zakoupí v rámci jednoho nákupu set čtyř (4) produktů označených symbolem 3+1 („Nákup“). 
 2. Zákazník získá nejlevnější ze čtyř (4) produktů v rámci Nákupu zadarmo. 
 3. Každý Zákazník se může Akce zúčastnit opakovaně, vždy však při splnění všech podmínek účasti dle těchto Pravidel.
 4. Společnost má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými Zákazníky. Společnost je oprávněna s konečnou platností vyloučit Zákazníka v případě, že bude mít podezření, že se Zákazník dopustil podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Toto rozhodnutí o vyloučení Zákazníka je konečné, bez možnosti odvolání.

Článek 5. 

 1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Akce dostupná na webové stránce [www.loveandstorydesign.cz/akce-3-1-zdarma]. 
 2. Společnost je možné v souvislosti s Akcí kontaktovat též na e-mailové adrese či telefonním čísle uvedených na webové stránce [www.loveandstorydesign.cz].
 3. Účast v Akci je dobrovolná. Účastí v Akci vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Akcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 4. Společnost si vyhrazuje právo změnit podmínky Akce či dobu jejího trvání bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Zákazníků vůči Společnosti. Každá taková změna Pravidel či Akce bude vyhlášena stejným způsobem jako tato Pravidla. Změny bude Společnost provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Společnosti, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Společnost bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Zákazníky.
 5. Při uplatňování práv z vadného plnění (reklamace) u zboží v rámci této Akce se postupuje podle platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a podle platného reklamačního řádu Společnosti. 
 6. Při odstoupení Zákazníka od smlouvy bude Zákazníkovi vrácena kupní cena a odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem se vždy realizuje na set všech produktů zakoupených v rámci Nákupu.
 7. Slevy a jiné výhody v rámci této Akce nelze kombinovat s jakýmikoli jinými slevami, jinými prodejními akcemi.
 8. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Zákazníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Zákazník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Zákazníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se Společností. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Zákazník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

2 položek celkem